Payment with Klarna Payment with Swish

Sekretess & integritetspolicy


Senast uppdaterad: 05 Februari 2022 

I denna informationstext beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter vid användning av våra webbplatser, digitala kanaler, vid köp, när du kommunicerar med oss, t.ex. vid kontakt med kundservice och när du deltar i tävlingar och andra aktiviteter som vi arrangerar.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller din IP-adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan utan ditt godkännande.

För att göra det enkelt för dig att hitta i denna information har vi delat upp innehållet i information i följande avsnitt. 


1. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?  

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

3. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

5. Med stöd av vilka rättsliga grunder använder vi dina personuppgifter?

6. Vilka mottagare delar vi personuppgifter?

7. Vilka rättigheter har du?

8. Kakor och andra tekniker

9. Var vi lagrar personuppgifter

10. Uppdateringar till denna information

11. Har du frågor?


1. VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det bolag som du interagerar med ansvarar, som utgångspunkt, för sin egen hantering av dina personuppgifter. Med "vi", "vår" och "oss" i denna information avses respektive berört bolag som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Letterhair AB (559431-9831) ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler till dig och för att genomföra analys för att ta fram kundinsikter. 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter, men vilka personuppgifter som vi samlar in om just dig beror på hur du interagerar med oss:

Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.

Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.

Order- och leveransuppgifter. Uppgifter om din order och valt leveranssätt, t.ex. produkt, pris, orderdatum och leveranssätt.

Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av våra webbplatser, våra digitala kanaler och tjänster, t.ex. klick och besök och i övrigt ditt beteende på webbplatserna och i våra digitala kanaler.

Profiluppgifter. Uppgifter om din profil, t.ex. kön och ålder.

Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden till kundservice eller svar som du lämnar när du deltar i en marknadsundersökningar.

Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler, t.ex. typ av enhet, version av webbläsare och operativsystem.

3. VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från följande källor:

Dig själv. När du genomför ett köp på webbplatsen, använder vår webbplats och andra digitala kanaler, kontaktar kundservice eller deltar i marknadsundersökningar samlar vi in personuppgifter om dig.

Betaltjänstleverantörer. När du genomför ett köp på webbplatsen samlar vi exempelvis in identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och order- och leveransuppgifter som betaltjänstleverantören delar oss med oss.

Transportörer. För att säkerställa att din leverans kommit fram eller för att spåra din försändelse samlar vi in order- och leveransuppgifter som de transportörer som vi samarbetar med delar med oss.

Samarbetspartners. Vi samarbetar med olika företag, t.ex. marknadsföringsplattformar, och samlar in de personuppgifter som de delar med oss för att kunna hantera vårt förhållande med samarbetspartnern.

Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

4. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för olika syften, inklusive för att hantera dina beställningar, tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med dig, för att genomföra uppföljningar, för att hantera och bemöta rättsliga krav och för att följa lagen.

Tillhandahålla tjänster på våra webbplatser

Vi använder även dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster på våra webbplatser, t.ex. för att registrera ett användarkonto och ge dig tillgång till mina sidor på webbplatsen.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga eller för att tillhandahålla kundservice.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Vi använder dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice. För att kommunicera relevant information och erbjudanden kan profilering ske av dina uppgifter genom analys av dina tidigare köp och din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar och marknadsföringsplattformar. 

Tillhandahålla nyhetsbrev

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. Som exempel sammanställer vi order- och leveransuppgifter för att säkerställa att vi har dina produkter i lager och för att förstå vilka produkter som är mer populära än andra produkter. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Genomföra tävlingar, event och andra aktiviteter

Om du deltar i en tävling, ett event eller en annan aktivitet som vi arrangerar använder vi dina personuppgifter för att genomföra tävlingen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande, för att kommunicera med dig angående aktiviteten och i förekommande fall publicera uppgift om vinnare på våra webbplatser och i våra digitala kanaler.

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Detta för att vi löpande ska kunna tillhandahålla en ännu bättre köpupplevelse och kundservice. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna och våra digitala kanaler

Det är viktigt för oss att förstå hur våra webbplatser och digitala kanaler används. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur vår webbplats, digitala kanaler och tjänster används.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

För att möjliggöra funktionalitet på vår webbplats, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, använder vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på webbplatsen.

Hantera förhållandet till samarbetspartners

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vårt förhållande till samarbetspartners, t.ex. marknadsföringsplattformar. Detta exempelvis för att betala provision till samarbetspartners på köp som genererats genom marknadsföring med hjälp av samarbetspartnern. För samma syfte delar vi personuppgifter med våra samarbetspartners. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra tjänster, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning, genomföra ålderkontroller, och för produktansvar och produktsäkerhet. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

5. MED STÖD AV VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hanteringen av dina personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan beskriver vi de rättsliga grunder som vi förlitar oss på vid hantering av dina personuppgifter. 

Rättslig förpliktelse. När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss, t.ex. för att uppfylla krav i bokföringslagstiftning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund.

Fullgörande av avtal. När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig, t.ex. våra köpvillkor för att hantera din beställning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund.

Samtycke. När du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. genom att godkänna vår användning av kakor och liknande tekniker, sker behandlingen med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 7 nedan.

6. VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Nedan beskriver vi vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter med. Vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter beror på hur du interagerar med oss. Om vi inte har angivit annat nedan ansvarar mottagaren för sin egen hantering av dina personuppgifter.

Vi delar personuppgifter med:  

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig) eller lagertjänster (vi har ett antal lager som hanteras av externa leverantörer på vårt uppdrag). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder oss av betaltjänstleverantörer för att hantera din betalning när du gör en beställning på våra webbplatser och delar därför personuppgifter med dem för samma syfte.

Transportörer

För att hantera din beställning och leverera dina beställda varor till dig delar vi personuppgifter med de transportörer som vi har anlitat för att utföra transporten av varorna.  

Sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar

För att kommunicera och lämna anpassad marknadsföring i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter med sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar.

Samarbetspartners

För att hantera förhållandet med samarbetspartners delar vi personuppgifter med dem för samma syfte. Som exempel delar vi personuppgifter med marknadsföringsplattformar som vi samarbetar med för att kunna betala rätt provision på köp som genererats genom marknadsföring med hjälp av samarbetspartnern.

Övriga mottagare

I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,

hantera och bemöta rättsliga krav,

uppfylla rättsliga skyldigheter,

svara på en förfrågan, och

skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. 

Du har rätt att:

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. 

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.  

Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta kundservice för berört bolag. Se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

8. KAKOR OCH ANDRA TEKNIKER

Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. För mer information om vår användning av kakor och andra tekniker och hur du kan styra användningen av kakor på webbplatsen, vänligen se vår information om användning av kakor.

9. VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att behandla och lagra dina personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. 

Om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

10. UPPDATERINGAR TILL DENNA INFORMATION

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Detta för att se till att informationen återspeglar vår användning av personuppgifter. Som exempel kan vi uppdatera policyn för att täcka insamling av ytterligare information eller om vi avser att använda informationen för andra ändamål än de som anges i policyn.

I sådant fall kommer vi att meddela dig om detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida och längst upp i policyn ser du datumet när policyn uppdaterades senast.

11. HAR DU FRÅGOR?

Om du har frågor om denna information eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig­heter gällande är du välkommen att kontakta vår kundservice, se nedan för kontaktuppgifter.

Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi uppfyller gällande regler och lagar om dataskydd. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på [email protected] eller via post till Letterhair AB.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din dataskyddstillsynsmyndighet. Nedan anges vilka tillsynsmyndigheter som ansvarar för att granska vår hantering av personuppgifter i de länder som vi levererar till. Kontaktuppgifter till respektive tillsynsmyndighet hittar du på tillsynsmyndigheternas webbplatser.


https://www.imy.se/