Payment with Klarna Payment with Swish

Köpevillkor

1. Allmänt Letterhair AB

Företaget har sitt säte i Åkersberga och fokuserar på att sälja & tillverka hårvårdsprodukter. Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort. 

Företagets organisationsnummer är 559431-9831.

Letterhair strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Letterhair har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Letterhair ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av Letterhair. Innehållet på Webbsidan ägs av Letterhair eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Letterhair.

2. Beställning och avtal

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din angivna e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om vilka produkter du har beställt, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected]

3. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar moms på 25%. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Letterhair i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. 

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, inkluderande fakturabetalning, delbetalning, Swish, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via Letterhairs samarbetspartner Klarna (klarna.se) och dess betallösning Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Klarnas villkor. Klarna Checkout presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. 

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 30 dagars betalningstid (se fullständiga villkor från Klarna HÄR https://www.klarna.com/se/villkor)

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera sitt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egna dataskyddsinformation. https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

Letterhair förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4. Erbjudanden

Letterhair kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Letterhair förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar. Letterhair förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter i samband med Kundens utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet. Olika kampanjer eller erbjudanden kan ej kombineras med varandra om ingenting annat framgår från erbjudandet. Kampanjer och erbjudanden gäller ej retroaktivt.

5. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-5 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras olika leveransalternativ.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Letterhair att dela upp ordern efter samspråk med kund. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Skulle Letterhair av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på [email protected]Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Kostnaden för leverans beror på val av fraktalternativ, vilka presenteras för Kunden i kassan, (läs vidare om våra fraktalternativ på https://letterhair.com/sidor/frakt-leveranstider

Letterhair debiterar en avgift på 299 kr inkl. moms vid outlösta paket oavsett beställningens storlek. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den automatiskt returneras tillbaka till Letterhair. Det åligger Kunden att informera Letterhair om Kunden saknar möjlighet att hämta beställningen inom denna tid.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från Letterhair. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

6. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara.  Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Letterhair om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta Letterhair via e-post på [email protected] för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Returfrakten kostar 39kr och dras av från beloppet som återbetalas till kunden när Letterhair har mottagit returen.

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Letterhair rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Letterhairs kundservice på [email protected] så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Defekta varor som returernas till Letterhair bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Letterhair står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Letterhair godkänt reklamationen kompenseras Kunden. Letterhairs ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Letterhair förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Letterhairs administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. 

8. Länkar på Webbsidan 

Letterhair kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Letterhairs kontroll. Letterhair försöker säkerställa att Letterhair enbart länkar till webbplatser som delar Letterhairs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Letterhair är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

9. Force Majeure

Letterhair ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Letterhair inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Letterhair Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Letterhair rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Villkorsändringar

Letterhair förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Letterhair informerat Kunden om ändringarna.

11. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

12. Överlåtelse

Letterhair äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

13. Tvist

Letterhairs målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Letterhair att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

14. Bolagsinformation

Letterhair AB

Karlsborgsvägen 16

184 44 Åkersberga 

Org.nr. 559431-9831

Momsregistreringsnummer: SE559431983101

E-post: [email protected]

Här hittar du även våra Sekretess och integritetspolicy: https://letterhair.com/sidor/sekretess-integritetspolicy


Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-03-23